Studio Filmowe Indeks PWSFTviT im. Wojciecha Jerzego Hasa sp. z o.o.
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź
office@studioindeks.pl
+48 515 123 369

KRS 0000532281
NIP 728-280-02-11
REGON 360127919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 30.000,00 zł wpłacony w całości