Przygotowywany przez nasze Studio pełnometrażowy debiut fabularny Jagody Szelc pod tytułem „Wieża, jasny dzień” otrzymał dotację we wnioskowanej kwocie przyznaną na produkcję filmu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o ich dofinansowaniu i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności. W II etapie znalazły się 23 projekty filmów fabularnych, w tym jeden wnioskował o wystawienie listu intencyjnego. Producenci ubiegali się w sumie o ponad 67 mln zł. Liderzy komisji eksperckich: Agnieszka Holland, Jan Komasa, Juliusz Machulski, Michał Rosa, Wojciech Smarzowski i Xawery Żuławski rozdysponowali 16 203 970 zł.

Liderzy zdecydowali o dofinansowaniu siedmiu projektów filmowych, w tym dwóch debiutów reżyserskich, z których jednym jest właśnie „Wieża, jasny dzień”. Zdjęcia do filmu ruszą na początku września bieżącego roku.

wieza jasny dzien-3